Дерматохирургия

Биопсия на кожата

Въведение

Кожната биопсия е инвазивна диагностична методика, чрез която се взема малко парче кожа, за да бъде изпратено за изследване в хисто-патологична лаборатория

Криотерапия

Въведение

Криотерапията (терапия с течен азот) е терапевтичен метод, който използва много ниската температура за премахване на образувания от повърхността на кожата.