Дерматохирургия

Биопсия на кожата

Кожната биопсия е инвазивна диагностична методика, чрез която се взема малко парче кожа, за да бъде изпратено за изследване в хисто-патологична лаборатория.

Част 1

Същност на биопсията

Част 2

Кога се прави кожна биопсия

Част 3

Методи за кожна биопсия

Част 4

Какво се случва с взетата проба

Част 5

Как да се подготвите за кожна биопсия
Част 1

Същност на биопсията

Кожата е орган, който за разлика от другите органи в човешкото тяло, е напълно достъпен за оглед и всякакъв тип манипулации.

Кожната биопсия е инвазивна диагностична методика, чрез която се взема малко парче кожа, за да бъде изпратено за изследване в хисто-патологична лаборатория.

Целта на кожната биопсия е да се изясни болестният процес и да се прецизира диагнозата, с оглед максимално точно лечение.

Част 2

Кога се прави кожна биопсия

Биопсията на кожата се прави обичайно за диагностициране на различни заболявания на кожата, включително кожен рак. Много от възпалителните и инфекциозни заболявания на кожата не могат да бъдат диагностицирани само въз основа на клиничен преглед. В тези случаи се налага провеждането на кожна биопсия.

Необходимостта от кожна биопсия не значи, че лекуващият ви лекар има съмнение за рак на кожата или състояние, съпътстващо злокачествен процес в друг орган на тялото ви, а само, че клиничният преглед не е достатъчен, за максимално точна диагноза.

В случай на колебание за вида на туморовидните образувания на кожата, биопсията е от решаващо значение, за да стане ясна и точната диагноза. Различаването на доброкачествените от злокачествените тумори на кожата може само да бъде предполагано при прегледа, но се потвърждава чрез биопсия.

Част 3

Методи за кожна биопсия

Взимането на биопсия от кожата става чрез няколко различни техники. Изборът й зависи от локализацията и видът на кожният процес. Във всеки от долуописаните случаи биопсията се осъществява под локална анестезия с лидокаин.

Shave-биопсия

Тази техника се осъществява със скалпел и при нея се отстранява чрез тангенциално изрязване повърхностната част на кожната лезия. Към този метод се прибягва когато има изпъкнала над повърхността на кожата част от болестния процес. При кървене, същото се спира или чрез кръвоспиращ разтвор или като се използва електрически ток (електрокоагулация).

Пънч-биопсия

При нея се използва специален хирургичен инструмент, наречен пънч (подобен на замба). Чрез него от кожата се взима проба с кръгла форма, а разрязаната зона впоследствие се затваря с хирургичен шев. Тази техника се използва при плоски лезии на нивото на кожата.

Инцизионна биопсия

Тази техника се осъществява чрез изрязване със скалпел на част от лезията. Следва затваряне на оперативния дефект с хирургичен шев. Тази техника се използва при големи туморовидни изменения на кожата, които трябва да бъдат изяснени, преди цялостното им хирургично премахване.

Ексцизионна биопсия

Тази техника се осъществява чрез изрязване със скалпел на цялата лезията. Следва затваряне на оперативния дефект с хирургичен шев. Тази техника се използва при малки туморовидни изменения на кожата (бенки, фиброми, малки злокачествени тумори), които трябва да бъдат изяснени, но могат да бъдат премахнати изцяло лесно.

Част 4

Какво се случва с взетата проба

След взимането на кожната биопсия, тъканната проба се поставя в контейнер с формалдехид (консервиращ разтвор). В него тя се транспортира до хисто-патологична лаборатория, където се подлага на последваща обработка, докато стигне до микроскопа на лекаря-патолог.

Част 5

Как да се подготвите за кожна биопсия

Не е необходима специална подготовка за кожна биопсия. Важно е да предупредите дерматологът ако приемате медикаменти, които имат отношение към процеса на кръвосъсирване (аспирин, клопидогрел, синтром, хепарин, дипиридамол и др.) В случай, че имате доказана или подозирана алергия към анестетици (в частност към лидокаин) е добре да го обсъдите с лекаря си преди подготовката за биопсия. В случай на бременност трябва да се оцени необходимостта от биопсия и как тя би се отразила на състоянието ви.

Ценоразпис

ПРОЦЕДУРАЦЕНА*
Първичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина65 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина75 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина40 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина45 лв.
Първичен преглед Лекар-дерматолог50 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог60 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог30 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог35 лв.
Първичен преглед Лекар-специализант по дерматология40 лв.
Първичен извънреден Лекар-специализант по дерматология45 лв.
Вторичен преглед Лекар-специализант по дерматология20 лв.
Вторичен извънреден Лекар-специализант по дерматология25 лв.