Пламен Конжилов

Оперативен мениджър

Пламен Конжилов е част от екипа на Дерматологична клиника Dr. Dencheva Dermatology от 2019 г. От началото на 2022 година поема позицията Мениджър - занимава се с цялостната организация на процесите в клиниката. Има бакалавърска степен от МГУ „Св.Иван Рилски“ и магистърска от УНСС. Той е и DPO - длъжностно лице по защита на личните данни на клиниката. Преминал е различни курсове и обучения в сферата.


ОБРАЗОВАНИЕ:


2007 – МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Сондиране и добив на нефт и газ“, прибодита образователна степен Бакалавър
2014 – УНСС, специалност Енергиен бизнес, придобита образователна степен Магистър