Теа Янакиева

Медицински секретар

Теа Янакиева е част от медицинските секретари на Дерматологична клиника REVERSE и през последните години Теа трупа ценен опит в нашата сфера. Тя е всеотдаен колега и неизчерпаем източник на енергия. Изключително търпелива и последователна, с удоволствие и внимание се грижи за организацията, обслужването и нуждите на пациентите.


Професионален опит и образование


2016 – ВУАРР, Пловдив, специалност „Стопанско управление“, придобита образователна степен – Бакалавър по фирмен мениджмънт

2022 - СУ “Св. Климент Охридски“, София, специалност „Управление на институциите за социална работа“, придобита образователна степен - Магистър