Теа Янакиева

Медицински секретар

Теа Янакиева е част от медицинските секретари на Дерматологична клиника Dr. Dencheva Dermatology от 2022 г. Приветлива и отговорна, тя е част от екипа, който се грижи за организацията на обслужването на пациентите.

Приветлива и отговорна, тя е част от екипа, който се грижи за организацията на обслужването на пациентите.


Професионален опит и образование


2016 – ВУАРР, Пловдив, специалност „Стопанско управление“, придобита образователна степен – Бакалавър по фирмен мениджмънт

2022 - СУ “Св. Климент Охридски“, София, специалност „Управление на институциите за социална работа“, придобита образователна степен - Магистър