Обща дерматология

Атопичен дерматит

Атопичният дерматит е хронично-протичащо, генетично обусловено възпалително заболяване на кожата с непрекъснато нарастваща честота. През последните 2-3 десетилетия разпространението на заболяването се оценява на 20-25% от новородените по данни на медицински проучвания в икономически-развитите страни. Предвижданията са, че честотата му ще достигне до 50% от броя на новородените в индустриализираните страни до 2050 година.

Част 1

Същност

Част 2

Причини за поява

Част 3

Признаци на заболяването

Част 4

Диагноза и лечение

Част 5

Ефект от терапията
Част 1

Същност на атопичния дерматит

Заболяването протича хронично с периоди на активност и ремисии между тях. Заболяването протича в три етапа – при новороденото, в ранна детска възраст и при големи деца и възрастни, всеки от които се характеризира със специфични особености. Заболяването често се асоциира и с болести с алергична генеза като сенна хрема, бронхиална астма, но развитието на атопичния дерматит не означава задължително развитие и на другите.

Заболяването се развива основно през детството на човек, като в над 50% от случаите започва в периода на новороденото и показва тенденция за намаляване на проявите в детството и при възрастния човек. Макар и рядко е възможно развитието на тежки форми на заболяването при големи деца и възрастни хора, но лекостепенни прояви се установяват често при хора, които някога в детството са имали проява на атопичен дерматит.

Дерматитът е най-рано проявяващият се компонент на атопичната болест при човек. Те включват засягане на кожата, дихателната, нервната и храносмилателната системи. Нерядко дерматита е съпроводен с емоционални особености, които правят хората по-нервни, сприхави и нетърпеливи, със склонност към чести главоболия, запек и др. Сенната хрема и бронхиалната астма са част от комплекса от атопични заболявания, но не се развиват като задължителен етап от заболяването. 

Част 2

Причини за поява

Все още не са напълно изяснени факторите, които водят до възникването на атопичен дерматит. Безспорен е наследственият фактор, който определя по-високия риск от поява на атопичен дерматит при деца, чиито родители страдат от заболяването или имат сенна хрема, или бронхиална астма.

Генетичните промени при засегнатите индивиди определят имунологични дефекти и непълноценно образуване на липиди в роговия слой на кожата, което води до подчертана сухота и неефективна хидратация на кожата. От своя страна тези фактори определят недостатъчна бариерна функция на кожата и улесненото проникване на множество външни дразнители (алергени). Навлизането на тези частици към кожата провокират засилена реактивност на кожата и появата на обриви по повърхността й. Такива алергени могат да бъдат някои контактни фактори като сапуни, разтворители, вълнени дрехи, парфюми и др., въздушни алергени, навлизащи в организма при дишане, като домашни акари, полен и др.

През последните години научните изследвания установиха съществуването на повърхността на кожата на комплекс от микроорганизми, наречен микробиом, който има отношение към поддържане на здравето на кожата. Доказано е, че при хора с атопичен дерматит върху кожата преобладава поселването с бактерий Staphilococcus aureus, който променя баланса на позитивните бактерии. Това се наблюдава както върху проблемните кожни зони, така и върху видимо непроменените кожни участъци. 

Част 3

Признаци на заболяването

Основните белези на атопичния дерматит са сухота на кожата, интензивен сърбеж и подчертаната кожна реактивност към вече изброените външни фактори. Тези агенти предизвикват поява на обриви, които са локализирани по лицето, шията и сгъвните повърхности на крайниците. Сърбежът продължава през целия ден и става особено интензивен във вечерните часове на денонощието, и е водещ симптом на заболяването. Промените по кожата при атопичния дерматит могат да варират в много широки граници и е редно да бъдат оценени от опитен дерматолог, тъй като често сърбящи кожни изменения възникват в рамките на други заболявания.

Протичането на атопичния дерматит при децата зависи много от възрастта. В периода на новороденото до края на първата година заболяването протича остро, с обхващането на обширни зони от кожата. Най-често засегнати са лицето, скалпа, шията и крайниците. Измененията са проявени със зачервяване и загрубяване на кожата и поява на влажни и разранени кожни повърхности. Тези прояви имат тенденция да намаляват във времето и да изчезват до третата година, но е възможно да хронифицират и да продължат да се проявяват, макар и в по-лека степен в по-късните години от детството.

При възрастните заболяването показва тенденция за хронично протичане с развитие на по-малко на брой обриви, които се разполагат най-често по сгъвните повърхности на ръцете, краката и шията, тила, както и по клепачите и зоната около устата. В тези участъци се наблюдават зачервяване, лющене, загрубяване на кожния релеф.

Особено характерно за късно протичащия атопичен дерматит е т.нар „дерматит на ръката”. Той се характеризира със зачервяване, сърбеж, лющене, които водят до засилване на кожния релеф на дланта. Друга характерна проява при възрастните е поява на обриви по кожата на лицето – локализирани около очите и устните. Проявите не се различават особено от типичните за заболяването плаки – зачервени петна, съпроводени със загрубяване на кожния релеф, люспи и интензивен сърбеж. Тези изменения се свързват с употреба на козметични средства или психологически стрес.

Друга, нерядко наблюдавана форма на атопичен дерматит при възрастните е „дерматит на лицето и шията“. Появата на обривите при случаите с подобна локализация трябва да бъде оценен риска от фотосенсибилизация от медикаменти или възможността за колонизация на зоната от гъбички от рода Маласезия. 

Част 4

Диагноза и лечение

Как се поставя диагнозата атопичният дерматит?

Атопичният дерматит се установява чрез преглед от опитен дерматолог. Оценката на обривите по кожата и внимателния анализ на хода на заболяването дават възможност за установяване на заболяването.Изследванията имат малко значение при поставянето на диагнозата, но са важни за навременното установяване на усложненията. 

Какво е лечението на атопичният дерматит?

Лечението на атопичен дерматит трябва да започне възможно най-скоро след поставяне на диагнозата и да се води от опитен специалист-дерматолог. То включва комплекс от мерки, сред които освен медикаментозното третиране се включват и подходящ хигиенен режим, спазване на необходимата диета, изграждане на навици за достатъчно движение, сън и фотозащита.

Сред най-често прилаганите медикаменти са локалните противовъзпалителни средства от групите на кортикостероиди и калциневринови инхибитори. Тяхното навременно приложение намалява риска от прогресиране на заболяването и ограничава разпространението на кожните промени. При тежко засягане на голяма кожна площ се прибягва към вътрешно лечение, при което освен противовъзпалителни и противоалергични лекарства се прилагат и системни антибиотици (за овладяване на насложените бактериални инфекции), противогъбични средства (за потискане на развитието на гъбични инфекции) и при най-тежките случаи и системни имуносупресивни средства. При много хронично протичащи случаи в комбинираната лечебна схема се включва и фототерапия с комбинация от ултравиолетови А и Б лъчи, които имат изразен противовъзпалителен ефект върху възпалените кожни зони.

Съвременната тенденция в лечението на атопичния дерматит при тежко-протичащите форми през последните няколко години е прилагането на т.нар. биологични средства. Това са медикаменти, които блокират имунния отговор и не дават възможност за развитие на възпалителна реакция. Повечето от тези медикаменти все още са във фаза на изпитване, но всяка година все по-голям брой от тях навлизат в рутинната медицинска практика и дават възможност на пациентите с тежък атопичен дерматит да получат адекватна медицинска помощ при влошаване.

От съществено значение в терапията на атопичния дерматит е използването на меки измивни средства, които да щадят защитната бариера на кожата, както и постоянното използване на подходящи и максимално недразнещи кожата омазняващи средства (емолиенти). Те се прилагат не само при пристъп на заболяването, но и като средства за профилактика за предотвратяване настъпването на нови обостряния. Всъщност постоянната хидратация и омазняване се смята понастоящем за основно средство за профилактика на новите пристъпи и поддържане на кожата в между пристъпните периоди. 

Част 5

Прогноза за развитие

При по-голямата част от наблюдаваните пациенти заболяването има склонност за спонтанно подобрение и затихване в периода между 3та и 7ма година, както и във възрастта около пубертета. При 25% от случаите обаче атопичния дерматит персистира и след 25-годишна възраст, като кожните промени стават ограничени по крайниците и шията и са съпроводени със значително по-малко субективни оплаквания. Смята се, че ранната възраст на появата на кожните промени, интензивният сърбеж, съчетаването на кожните промени с други атопични симптоми като астма и сенна хрема, както и честите инфекции са сред симтптомите, които определят по-тежкото протичане на заболяването, както и склонността към задържане в по-късна възраст. Сред белезите, които определят по-лекото протичане на атопичния дерматит и редките усложнения са късно начало на поява на кожните промени, сезонната им зависимост, както и ограниченост на разпространението на кожните промени.

Ценоразпис

ПРОЦЕДУРАЦЕНА*
Първичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина65 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина75 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина40 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина45 лв.
Първичен преглед Лекар-дерматолог50 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог60 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог30 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог35 лв.
Първичен преглед Лекар-специализант по дерматология40 лв.
Първичен извънреден Лекар-специализант по дерматология45 лв.
Вторичен преглед Лекар-специализант по дерматология20 лв.
Вторичен извънреден Лекар-специализант по дерматология25 лв.