Диагоностика с Fotofinder

Скринингови прегледи с най-съвременна технология.
Ранното откриване е от ключово значение за превенцията на рака на кожата.

Част 1

Информация за рак на кожата

Част 2

Информация за апарата

Част 3

Въпроси и отговори
Част 1

Информация за рак на кожата

Ракът на кожата е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания при човека. Обичайно се забелязва поява на белезникаво, кафяво или розово плътно образувание, надигнато над повърхността на кожата с неравномерна или гладка повърхност. Най-често кожния рак се развива върху зони, които са били изложени на слънце през годините, но е възможно да се разположи и върху покрити кожни участъци.

Съществуват два основни типа рак на кожата – Меланом и Немеланомни кожни тумори.

В групата на немеланомните кожни тумори най-често се наблюдават базално-клетъчен и плоско-клетъчен карцином, които се появяват в резултат на безконтролно разрастване на непигментни кожни клетки, произлизащи от различни слоеве на епидермиса.

Меланомът е третият най-разпространен вид рак на кожата, среща се едва при 2% от случаите на рак на кожата, но е най-смъртоносният рак на кожата, особено когато се открие късно. Меланомът се развива от пигментните клетки на кожата.Той е по-агресивен от повечето други видове рак на кожата. Ако не се диагностицира навреме, има вероятност да се разпространи в околните тъкани и по кръвен и лимфен път да достигне да други части на тялото. Развива се често при по-млади пациенти, особено при генетично предразположение, за което говори установяването на меланом при представители на различни поколения в една фамилия.

С напредване на възрастта рискът от меланом расте пропорционално. Случаите на меланом се установяват най-често при  хора над 30-годишна възраст, като изследванията показват, че жените под 40 години имат по-висок риск от развитие на рак на кожата, докато при мъжете рисковият процент нараства след тази възраст.

Основна роля за появата на рак на кожата има излагането на действието на слънчевите лъчи, което определя честото разположение на рака на кожата върху слънце-изложени зони от кожата.

Рискът от рак на кожата може да се намали, като се ограничава или избягва излагането на ултравиолетова (UV) радиация. Проверката на кожата  за подозрителни промени може да помогне за откриване на рак на кожата в най-ранните му стадии. Ранното откриване на рак на кожата дава най-голям шанс за успешно лечение.

Кой е изложен на риск от рак на кожата?

 • • Хора със светъл тип кожа, която реагира с изгаряне на слънцето
   При множество бенки по цялата кожна повърхност
   В случаи на новопоявили се атипични пигментни бенки по кожата
   При история за множествени слънчеви изгаряния в детска и младежка възраст
   Хора с генетична обремененост за рак на кожата в семейство
   При често излагане на действието на слънчевите лъчи, особено без слънцезащита

Част 2

Информация за апарата

Какво е FotoFinder®?

FotoFinder® е автоматизирано устройство за пълно картографиране на бенките по тялото и анализ на риска за развитие на рак на кожата чрез използване на изкуствен интелект – AI (artificial intelligence). 

Заснемането на цялата повърхност на кожата и анализирането на бенките посредством видеодерматоскопия с FotoFinder® позволява документиране на всяка бенка и диагностициране на потенциални злокачествени образувания. Направеният анализ чрез AI дава възможност образите от две или повече поредни консултации да бъдат съпоставяни и по този начин да се проследява динамиката на бенките във времето. Допълнително всеки образ може да бъде съпоставен с глобалната база данни на ATBM Master FotoFinder® с определяне на индивидуалният му индекс на риск. В края на консултацията системата генерира дигитален доклад, който се изпраща към пациента и лекаря.

Кожният скрининг с FotoFinder® е решение за всички пациенти, които имат множествени бенки и са изложени на въздействието на рискови фактори!

Как протича прегледа с FotoFinder®?

 • • Автоматично заснемане с ATBM Master FotoFinder® с картографиране на всички бенки по повърхността на кожата и създаване на своеобразна “карта” на пигментациите и новообразуванията
   Дигитална дерматоскопия на съмнителните бенки по повърхността на кожата
   Анализ на всяка подозрителна бенка чрез AI (изкуствен интелект) – анализ, основан на сравняване на бенката с дигитална база данни на ATBM Master FotoFinder® 
  • Генериране на дигитален доклад от направеното картографиране и изпращане към пациента и лекуващия лекар
   Медицинска консултация за интерпретация на резултатите

 • Какви са целите на диагностиката с FotoFinder®?

 •  Скрининг за цялата кожна повърхност на тялото в един преглед
   Оценка и проследяване на кожни образувания при високорискови пациенти
   Откриване на ранни признаци на рак
  • Ежегодно проследяване на бенките по кожата и съпоставката им в два последователни прегледа

Част 3

Въпроси и отговори

Защо трябва да се проверявам?

Всяка година в Европа се диагностицират повече от 100 000 пациенти с меланом, а смъртните случаи от това заболяване надвишават 20 000 годишно, а броят им нараства ежегодно с 3-5%. Тези данни определят социалната значимост на заболяването, илюстрират необходимостта от ранна диагностика на болестта и стремежа към превенция на заболяването.

Поради достъпността на кожата като орган и относително лесната възможност за редовни прегледи, ракът на кожата е лесен за идентифициране и в ранните етапи успешен за лечение. 

Ранното откриване минимизира тежестта на заболяването. Поради тази причина ежегодните скринингови прегледи са от решаващо значение за навременна диагностика и терапия на рака на кожата.

Какво причинява рак на кожата?

 • • Продължителното излагане на ултравиолетовите лъчи на слънцето играе решаваща роля за развитието на рак на кожата. Въздействието им върху ДНК-структурите на клетките води до промени в тях, определя засиленото им размножаване и неправилен растеж с формиране на предракови структури. 

 •  Хора, живеещи в климатични зони с повишено слънцегреене, висока надморска височина, работещи на открито имат повишен риск от развитие на различни видове рак на кожата.

 •  Солариумът повишава риска от развитие на меланом. Медицинските проучвания показват, че дори единични излагания на солариум увеличават значително риска от развитие на немеланомни кожни тумори и меланом.

Рисков пациент ли съм?

Ако отговорите с „ДА“ на някой от въпросите, вероятно имате повишен риск за развитие на рак на кожата. 

 •  Имате ли светъл тип кожа, чувствителна към слънцето?
   Имате ли много пигментни петна и бенки?
   Имате ли големи вродени пигментни петна?
   Забелязали ли сте промяна в пигментните петна и бенките по кожата си през последните 1-2 месеца?
   Имали ли сте чести слънчеви изгаряния като дете или тийнейджър?
   Има ли случаи на рак на кожата в семейството ви?
   Диагностициран ли сте с рак на кожата в миналото?
   Излагате ли се редовно без защита на интензивна слънчева светлина?

За изработване на превантивна програма за намаляване риска от развитие на Рак на кожата, попитайте вашия дерматолог!

Ценоразпис

ПРОЦЕДУРАЦЕНА
Първична консултация250 лв.
Проследяване150 лв.