Обща дерматология

Заразни молуски

Заразните молуски са вирусно заболяване, която се характеризира с поява по повърхността на кожата на безсимптомни белезникави малки брадавички. Заболяването се среща с два възрастови пика – при деца и сексуално активни възрастни хора.

Част 1

Причина за поява

Част 2

Прояви на заболяването

Част 3

Лечение на заболяването и грижа за кожата
Част 1

Причина за поява

Заразните молуски са кожна инфекция, причинена от вируса на Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum се разпространява чрез директен контакт с човек, който е заразен и е развил заболяването, или чрез докосване на предмет, замърсен с вируса, като кърпа или дреха. Наблюдава се най-често в две рискови групи: деца и сексуално активни млади хора. Средният инкубационен период е 2-7 седмици, но е възможно да бъде до 1 година след инфектирането.

Част 2

Прояви на заболяването

Заразните молуски обичайно са множествени белезникави, подобни на брадавички образувания с размери от 1 до 8-10 мм с обла форма и централно хлътване. Появата им не е съпроводена от субективни оплаквания – липсва сърбеж или болка.  Естествената прогресия на заболяването е свързана със спонтанна ремисия и постепенно изчезване на брадавичките, дори когато са оставени без лечение. В случай, че не се приложи лечение е възможно да останат върху кожата от два месеца до четири години. В процеса на изчезването си не оставят белези върху кожата. Локализацията им не е характерна – при възрастните най-често са разположени по кожата на външна генитална област и прилежащите й части – бедра, седалище, корем и др. Могат да бъдат както единично разположени, така и сгрупирани. При хора с подтиснат имунитет в резултат на терапия или вродени/придобити имунодефицитни заболявания, могат да се развият стотици до хиляди молуски с диаметър до 15 мм, като в тези случаи заболяването се поддава по-трудно на лечение. 

Част 3

Лечение на заболяването и грижа за кожата

Диагностицирането на състоянието става чрез клиничен преглед. Изборът на лечебен подход зависи от броят на молуските и общото състояние на човек. Най-често първият терапевтичен избор е кюртажът – чрез този хирургичен метод се постига бързо и сигурно премахване на всички молуски от повърхността на кожата. Поради леката болезненост по време на процедурата, обичайно кожата се подготвя предварително чрез локален обезболяващ крем. Кюртирането се осъществява еднократно и впоследствие е важно кожата да бъде инспектирана за поява на нови локални рецидиви. В случай, че подобни бъдат установени, е възможно да се направи и последващо кюртиране. На практика терапията се счита за завършена едва след два чисти от рецидиви контролни прегледа след последния кюртаж. Заболяването е често, така че навременната намеса от страна на лекар, би спестило разпространението на молуските по съседство и бързо справяне с проблема. 

Ценоразпис

ПРОЦЕДУРАЦЕНА*
Първичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина65 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина75 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина40 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина45 лв.
Първичен преглед Лекар-дерматолог50 лв.
Първичен извънреден Лекар-дерматолог60 лв.
Вторичен преглед Лекар-дерматолог30 лв.
Вторичен извънреден Лекар-дерматолог35 лв.
Първичен преглед Лекар-специализант по дерматология40 лв.
Първичен извънреден Лекар-специализант по дерматология45 лв.
Вторичен преглед Лекар-специализант по дерматология20 лв.
Вторичен извънреден Лекар-специализант по дерматология25 лв.