Обща дерматология

Псориазис

Псориазисът е често срещано заболяване на кожата с хронично-рецидивиращ ход. То се характеризира с поява на типични обриви по определени кожни участъци и засяга 1,5%–3% от населението.

Част 1

Същност на псориазиса

Псориазисът е често срещано заболяване на кожата с хронично-рецидивиращ ход. То се характеризира с поява на типични обриви по определени кожни участъци и засяга 1,5%–3% от населението. Отразява се значимо върху качеството на живот на страдащите от него до степен, сравнима с тази при други социално значими заболявания, като диабет тип 2, хронични дихателни заболявания, злокачествени тумори и др. Измененията по кожата са с характерна локализация – лакти, колене, кръст, окосмена част на главата. През последните години стана ясно, че промени на кожата и ставите, които дълго време бяха смятани за единствените прояви на болестта, са съпроводени с промени в металобизма на мазнинните и атеросклеротични промени на съдовете.

Част 2

Честота на заболяването

Честотата на заболяването зависи от климатични и генетични особености на популацията. Смята се, че то засяга 2-3% от бялото население на планетата. По-рядко се среща в тропиците и при тъмнокожи лица. Заболяването засяга почти равномерно мъже и жени, като се установява лека тенденция за превалиране сред жените. Средната възраст за поява на псориазис е около 28 години, а 10- 15 % от новите случаи са започнали преди навършването на 10-годишна възраст.

Част 3

Причини за поява

Псориазисът е многофакторно заболяване. За развитието му оказват роля генетични фактори и фактори на околната среда. Генетичните проучвания установяват, че плакатната форма на псориазис най-често се асоциира с носителство на HLA- B13, B17 и Cw6 гени. Не се отхвърля възможността за полигенно (мултифакторно) унаследяване, въпреки че в редица фамилии се наблюдава автозомно доминантно унаследяване с намалена пенетрантност. Проучвания сред близнаци показват успоредна поява на заболяването при 73% от еднояйчните и 20% сред двуяйчните близнаци.

Част 4

Фактори, влошаващи заболяването

Съществуват множество фактори, които влошават протичането на заболяването или отключват появата му. Те могат да са както от общ, така и от локален характер:

Локални фактори

Такива са:

 • Травма – всички видове травми (физична, химична, електрически ток, хирургична, инфекциозна и възпалителна) се смятат за рискови за провокиране на плакатен псориазис. Развитието на псориатични плаки на мястото на травмата се обозначава като феномен на Кьобнер.
 • Слънчева светлина – при повечето пациенти слънчевата светлина се отразява благоприятно върху развитието на псориазиса. Макар и рядко се срещат пациенти, чието състояние се влошава от действието на ултравиолетовите лъчи на слънцето. По механизма на соларната травма слънцето може да доведе до слъчево изгаряне на кожата и поява на псориатични плаки като проява на феномена на Кьобнер.

Системни фактори

 • Инфекции – стрептококовата инфекция на гърлото предизвиква поява на един от клиничните варианти на псориазис – psoriasis guttata. Съществува хипотеза, че субклиничната стрептококова колонизация или свръхрастеж са отговорни за резистентен на терапия плакатен псориазис.
 • Медикаменти – най-често обвинявани за обостряне на псориазис лекарства са литиеви соли, бета блокери, АСЕ-инхибитори, тетрациклинови антибиотици, нестероидни противовъзпалителни, антималарици и др.
 • Психологически фактори – стрес, емоционални фактори – често пациентите с псориазис съобщават за влошаване на заболяването след психологически стрес.
 • Тютюнопушене – при пушачите съществува повишен риск от чести рецидиви на заболяването.
 • Прием на алкохол – акохолът се счита за рисков фактор за обостряне на заболяването, наблюдавано предимно при млади мъже и мъже на средна възраст.
 • Ендокринни фактори – тежестта на псориазиса варира в зависимост от хормоналните промени. Пиковете на заболяването са през пубертета и менопаузата. По време на бременност симптомите се подобряват, а в постпарталния период отново се влошават. Затлъстяването също е един от факторите, които влошават протичането на псориазис.
 • HIV – при инфектираните с HIV се наблюдава активиране и влошаване на псориазиса.
Част 5

Прояви на заболяването

Леките случаи на псориазис могат да бъдат само естетичен проблем, но при по тежките случаи може да има болка в кожата и ставите, които да доведат до инвалидизиране на човек. Кожните прояви на псориазиса са изключително характерни и в 99% от случаите могат да бъдат разпознати, като за поставянето на диагнозата не са необходими допълнителни изследвания.

Следните оплаквания са характерни за псориазиса:

 • Червени петна по кожата, покрити от сребристо-бели люспи;
 • Суха напукана кожа, като в някои участъци може да има прокървяване;
 • Сърбеж, парене или болка;
 • Задебелени нокти, с неравна повърхност;
 • Оток, болка и затруднена подвижност на ставите.

Заболяването протича с хронично-рецидивиращ ход, т.е. периодите на обостряне са последвани от такива на липса на активност на заболяването. Пристъпите се влияят от изброените по-горе фактори и настъпват под влияние на действието на някой от тях. При провеждане на лечение заболяването се успокоява и навлиза в период на ремисия. Спокойните периоди могат да продължат различно дълго – от дни до години.

Проявите на заболяването могат да варират от единични плаки по лактите или в окосмената част на главата до засягане на 85-98% от кожната повърхност – състояние, известно като „еритродермия”.

Част 6

Диагностика на заболяването

Псориазисът  се диагностицира въз основа на клиничния преглед и рядко изисква допълнителни изследвания. В някои случаи, когато клинични преглед не може със сигурност да установи заболяването, е необходимо провеждане на кожна биопсия и хистопатологично изследване. При засягане на ставите често се налага рентгенографско изследване, което установява причините за засягане на ставите и може да отграничи ставната форма на псориазис от други ревматологични заболявания.

Установената връзка на псориазиса и атеросклерозата през последните години наложи значително по-задълбоченото биохимично изследване при пациенти с псориазис. Изследват се възпалителни показатели, кръвна захар, липиден профил, пикочна киселина.

Част 7

Ход на болестта

Както вече беше отбелязано, псориазисът е заболяване с хронично-рецидивиращ ход. Хроничните форми се характеризират с наличие на единични т. нар. „дежурни” плаки, разположени предимно върху характерните за псориазиса места. Рецидивите започват под влияние на изброените вече по-горе фактори, често внезапно с малки точковидни или капковидни обриви, без типична локализация и често със сърбеж. При около 30% от болните от псориазис се наблюдават спонтанни ремисии.

Част 8

Усложнения на заболяването

В зависимост от формата на псориазис могат да се наблюдават следните усложнения:

 • Задебеляване на кожата и навлизане на бактериални инфекции в резултат на сърбежа и разчесването;
 • Смутен баланс на тъканите течности при тежките форми на псориазис;
 • Ниско самочувствие и депресия;
 • Социална изолация
Част 9

Оценка на тежестта на заболяването

Изключително разнообразни, но много полезни се оказват методите PASI, BSA, PAGA, NAPSI и DLQI, които позволяват обективна оценка на състоянието на пациента.

Psoriasis Area Severity Index (PASI) системата е въведена през 1978 година и се приема за златен стандарт в оценяване тежестта на хроничен плакатен псориазис и ефекта от проведеното лечение при клинични проучвания, въпреки че не се прилага рутинно в клиничната практика. Прието е PASI да се изчислява преди, по време на и в края на лечението. PASI се представя като цифрова стойност от 0 до 72, която отразява степента на зачервяване, уплътняване, залющване и площта на засягане в четири области от човешкото тяло: глава, тяло, горни и долни крайници.

Body Surface Area (BSA) е вторият най-често използван метод. Съществуват два метода за определяне на площта на засегнатата кожна повърхност – методът на дланите и правилото на деветките.

Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) При оценяване на тежестта на нокътното засягане при псориазис посредством NAPSI индекса нокътната плочка се разделя на четири квадранта с помощта на две въображаеми (надлъжна и напречна) линии. Всеки нокът се оценява за наличие на промени в нокътния матрикс (0–4 точки) и нокътното легло (0–4 точки).

Psoriatic Arthritis Global Assessment (PAGA) Лекарят дава обща оценка (0–4) за състоянието на псориатичния артрит, съответно асимптоматичен, лек, средно тежък, тежък и много тежък.

Dermatology Life Quality Index (DLQI) Системата за оценка на качеството на живот на болния представлява въпросник, който съдържа 10 въпроса, отнасящи се до симптомите, чувствата, ежедневните занимания, свободното време за отдих и развлечения, работата/училището, взаимоотношенията с другите хора и лечението за последните седем дни. Пациентът отговаря посредством поставяне на отметка в квадратче, избирайки един от четири възможни отговора. Всеки въпрос се оценява с точка от 0 до 3, като стойността на индекса може да варира от 0 (липса на нарушение в качеството на живот) до 30 (максимално нарушение на качеството на живот.

Според решение, залегнало в приетия Европейски консенсус за определяне тежестта на протичане на псориазиса , той се разделя на:

1. Лека степен на протичане: засегната обща кожна повърхност (Body Surface Area, BSA) < или = 10; Psoriasis Area Severity Index (PASI) < или = 10; оценка на качеството на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) < или = 10.

2. Средна до тежка степен на протичане: засегната обща кожна повърхност (Body Surface Area, BSA) > 10; Psoriasis Area Severity Index (PASI) > 10; оценка на качеството на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) > 10.

Част 10

Усложнения на заболяването

Изборът на терапия при всеки един пациент с псориазис е строго индивидуален, като зависи от тежестта на кожното засягане и използваните до момента средства за лечение. Най-общо терапията може да бъде: локална, фототерапия и системна терапия, като зависи от найчина на прилагане на медикаментите.

Локална терапия

Локалната терапия включва приложението на емолиенти, кератолитици, кортикостероиди, непосредствено върху повърхността на засегнатата кожа. Все по-често се налага използването на аналози на витамин Д3, комбинирани препарати с калципотриол, калциневринови инхибитори, дитранол, катрани и др.

Фототерапия

Фототерапията е един от основните методи за лечение на псориазис. Тя включва: тясноспектърна UV-B (311 nm) фототерапия, комбинирана UV-A и UV-B фототерапия и PUVA (локална PUVA, балнео PUVA и системна PUVA) фототерапия. Пациентите трябва да бъдат информирани за потенциалните нежелани странични ефекти и рискове от този вид терапия – съществува повишен риск от развитие на кожни тумори при продължително лечение с UV светлина. Този риск може да се повиши при допълнително излагане на ултравиолетова светлина извън фототерапевтичните процедури. Преди започване на PUVA терапия е уместно да се направи консултация с офталмолог за оценка на състоянието на лещите. Препоръчва се носене на слънчеви очила по време на терапията. При завършване на фототерапията пациентът трябва да бъде информиран за броя на проведените процедури и получената кумулативна доза ултравиолетови лъчи. При пациенти, провели продължителна фототерапия и получили значителна УВ-доза, се препоръчва периодичен клиничен контрол с оглед профилактиката на евентуално развитие на кожни тумори.

Системна терапия с различни медикаменти

При тежките форми на псориазис, особено такива с кожно и ставно засягане, първи избор на терапия е системната терапия с различни медикаменти:

Метотрексат

Метотрексат е показан за лечение на средна до тежка степен на протичане на псориазис. Медикамента се приема веднъж седмично. Дозата се регулира според тежестта на засягането на кожата, като тенденцията е да се достигне минимална ефективна поддържаща доза. Ефектът от лечението се очаква да настъпи след 4–8 седмици от началото на приложението. При 60–75% от пациентите, лекувани в продължение на 16 седмици, се постига значително подобрение или пълна клинична ремисия. Преди и по време на лечението е необходимо да се направи лабораторен контрол на редица кръвни показатели.

Циклоспорин

Ефикасен препарат за системно лечение при тежки форми на заболяването. Приложението му се осъществява само под лекарски контрол. Максималната продължителност на лечение е две години. Началният ефект обикновено настъпва след 4 седмици от началото на приложението. Около 50–70% от пациентите, третирани с циклоспорин, получават значително подобрение или клинична ремисия след 12–16 седмици на лечение с циклоспорин.

Рифампицин

Представлява полусинтетичен макроцикличен антибиотик, който е показан за лечение на еруптивни форми на заболяването. Препоръчва се лечение за минимум 60 дни, като курсът може да продължи до една година. Началният ефект би трябвало да настъпи след 20-ия ден от приложението му. Предимството му се състои в добре познатия му профил като медикамент, който се използва за лечение на туберкулоза в продължение на повече от 40 години. Доказано е, че ефектът му се дължи на умереното му имуносупресивно действие, а не на неговите антибактериални свойства.

Биологична терапия

През последните години в практиката навлязоха множество медикаменти в групата на т.нар. биологични средства. Те имат свойството да потискат възпалението чрез блокиране на биохимичната му каскада в организма. Тези медикаменти се прилагат еднократно през интервал от 1-3 месеца. Това е и най-съвременната форма на терапията, която се прилага при тежките форми на заболяването. Медикаментите от тази група имат бърз ефект и постигат значително редуциране или изчистване на обривите по кожата за срок от няколко месеца. Страничните им ефекти са свързани с потискане на имунния отговор спрямо различни инфекции. Това налага преди терапията да е направено задълбочено изследване за носителство на инфекции с хроничен ход.

Климатолечение

Балнео и климатотерапията са прилагани с успех за лечение на болестта. Този подход е особено подходящ за пациенти с лека степен на протичане, както и за поддържащо лечение на заболяването. Основно предимство на климатолечението е безопасният му профил и подобряването на качеството на живот на пациентите.

Морелечението е една от най- ефективните и най-добре проучени разновидности на климатотерапията. Препоръчват се курсове на лечение от 15 до 25 дни с излагане на естествена слънчева светлина, комбинирано с неколкократни бани в морска вода. Някои видове минерални води, като сулфидните и нискоминерализираните, имат добър терапевтичен ефект при псориазис. Могат да се комбинират с фототерапия или излагане на естествена слънчева светлина за повишаване ефективността на лечението. Калолечението може да се прилага при плакатен псориазис, както и при псориатичен артрит извън острата фаза на заболяването.

Ценоразпис

ПРОЦЕДУРАЦЕНА*
Първичен преглед50 лв.
Първичен преглед през почивни/празнични дни60 лв.
Вторичен преглед30 лв.
Вторичен преглед през почивни/празнични дни35 лв.