Цени на прегледите

Ние вярваме, че всеки човек заслужава индивидуално отношение и разбиране към проблемите му.

Лекар-дерматолог, с докторска степен по медицина

Първичен преглед - 100 лв.

Вторичен преглед – 60 лв.

Първичен извънреден – 120 лв.

Вторичен извънреден – 70 лв.

Лекар-
дерматолог

Първичен преглед – 70 лв.

Вторичен преглед – 40 лв.

Първичен извънреден – 80 лв.

Вторичен извънреден - 50 лв.

Лекар-специализант по дерматология

Първичен преглед – 50 лв.

Вторичен преглед – 30 лв.

Първичен извънреден – 60 лв.

Вторичен извънреден – 40 лв.